Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Je gegevens worden verwerkt door:

Madestout

Meander 151, 8551

6825 MB, Arnhem

[email protected]


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

De opslag van persoonsgegevens van gebruikers vindt uitsluitend plaats in datacenters in de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens

Domeinnaam: https://madestout.nl

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met

Madestout, Meander 151, 8551, 6825MB Arnhem of via [email protected]

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Madestout verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • -je een account aanmaakt op de website

 • -je op een van de websites vraagt om informatie

 • -je een bestelling plaatst op de website

 • -je navigeert naar de website

 • -je deelneemt aan een spel of wedstrijd op de website

 • -je contact opneemt met de klantenservice van Madestout

 • -je een direct zichtbare tekst op de website plaatst
   

Onderstaande persoonsgegevens worden door Madestout verwerkt:

 

DOEL

Aard van de gegevens

Beheer van persoonlijke ruimtes (account)

Voor- en achternaam

Pseudoniem, e-mailadres en IP-adres

Beheer en controle van abonnementen en bestellingen

Voor- en achternaam

Adres
Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

Interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures

IP-adres

Gegevens met betrekking tot betaalmethoden: creditcardnummer, vervaldatum van de kaart

Gegevens met betrekking tot transacties: transactienummer, omschrijving, inschrijving, de gekochte goederen of diensten

Beheer van contactformulieren, advocaten, partners en pers

Voor- en achternaam

Kantoornaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Website

Beheer van nieuwsbrieven en gratis lidmaatschappen

Informatie over producten, diensten en aanbiedingen

Voor- en achternaam

Adres

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Geboortedatum

Beroep

interne bewerkingscode cliënten identificatie procedures

IP-adres

Gegevens met betrekking tot betaalmethoden: Post- of bankafschrift van identiteit, controleer het aantal en / of creditcardnummer, de vervaldatum van de kaart

Transactiegegevens: transactienummer, de details van de aankoop, inschrijving, de goederen of diensten gekocht

Online scheiden dienst

Voor- en achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

Maatwerk diensten

 

Gegevens hosting provider en bank

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail:

[email protected]

Bestemming, bewaartermijn en rechten betrokkenen

Bestemming

De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leden (bijvoorbeeld levering van producten per post).

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met Madestout, Meander 151, 8551, 6825MB Arnhem of via [email protected]

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Wachtwoord

Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • -we bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer hoofdletters, cijfers, leestekens en/of speciale karakters

 • -het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven

 • -elk account moet een eigen wachtwoord hebben

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Informatie over en toestemming voor het gebruik van cookies zal voor iedere afzonderlijke Website afgegeven worden.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics) alsmede advertentiecookies. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze Website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Websites. We kunnen niet zien wie onze Websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

De advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.
 

Hier volgt een overzicht van de geplaatste cookies:

 

Naam Cookie

Afzender van cookie (Madestout of derde)

Doel van de cookie

Google Analytics

Madestout

_utma: meet het aantal unieke bezoekers

_utmb en _utmc: meet het aantal sessies naar de site

_utmt: meet het type variabele

_utmz: het meten van alle relevante informatie voor de identificatie van een bron van het verkeerHoe kan ik het gebruik van cookies bepalen?

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elke browser kun je terecht op de website van de Consumentenbond. 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.